Kağıt Bardak, Karton Bardak, toptan kağıt bardak, toptan köpük bardak, kağıt tabak, kullan at bardak, tek kullanımlık bardak, plastik bardak, mısır kutusu

Yüksek kaliteli kağıt bardak & tabak tedarikçisiçevre politikası

Çevre Yönetim Sistemi

AVC AMBALAJ yönetimi Çevre bilincini arttırmayı ve çevrenin korunmasını temel ilke olarak benimserken üretimin ve gerçekleştirilen faaliyetlerinin, çevre politikası, ve hedefleriyle uyum içinde olmasını sağlamak için Çevre Yönetim Sistemi'ni kurmuştur.

AVC AMBALAJ ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemine entegre çalışmaları da eş zamanlı olarak tamamlanmıştır.

AVC AMBALAJ tüm bölüm / birimler ile sistemin sürekliliğini sağlamakta ve geliştirmekte kararlıdır.

Çevre Politikası

Çevre Politikasını da kapsayan Şirket Politikası her yıl yapılan Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları’nda ilgili mevzuat ile değişen çevre koşullarına göre gözden geçirilerek gerekirse revize edilmektedir.

Şirket Politikası’nın tüm AVC AMBALAJ Personeli tarafından anlaşılması ve uygulanması sosyal çevre tarafından anlaşılması için eğitimler ve çeşitli duyuru yöntemleri kullanılmaktadır . AVC AMBALAJ “Şirket Politikası “ içinde yaşadığımız sosyal çevrenin incelemesine ve bilgisine açıktır. Bu amaçla şirket politikasının tanıtımı ve duyurulması için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Genel Müdür imzasıyla yayınlanan Şirket politikası aşağıda verilmiştir.


Şirket Politikamız

Yasal sınırlar çerçevesinde müşterilerinin siparişlerini hergün geliştirerek en kısa sürede karşılayan ; vakit nakittir ilkesinden haraketle, etik değerlere, çevreye ve insan sağlığına duyarlı, kurum kimliğini oluşturmuş bölgemizde sektörün öncülerinden bir şirket olmak kalite politikamızdır.

PLANLAMA

Çevre Boyutları

AVC AMBALAJ da çevre üzerinde önemli etkileri olan faaliyet, ve hizmetler tanımlanmış bunların çevreye olan / olabilecek etkileri ve nitelikleri değerlendirilmiş; kontrol altında tutulmaları için gerekli dokümanlar oluşturulmuştur. Sistemin sürekli gelişimini sağlayacak gerekli değişiklikler yapılmaktadır. AVC AMBALAJ da çevre etkileri ile ilgili olarak hazırlanan Çevre Riskleri ve Boyutu Belirleme Planında KP/ 5.1.03 Atıkların ayrıştırılma yöntemleri Atık Ayrıştırma Planında KP / 5.1.01 İş Riskleri ve Korunma Yöntemleri Görev Tanımlarında, Acil durumlar v.b. Acil Eylem Planında KP 5.1.02 ayrıntıları ile verilmektedir.

Çevre Riskleri ve Boyutu Belirleme Planı KP/ 5.1.03 her yıl gözden geçirilerek gerekirse güncelleştirilmektedir.
İlgili Doküman : Yönetimin Sorumluluğu Prosedürü P / 5.1 Kaynak Yönetimi Prosedürü P / 6.1, Üretimin Gerçekleştirilmesi Prosedürü P / 7.5

Kanuni ve Diğer Şartlar

AVC AMBALAJ faaliyetleri ile ilgili çevre mevzuatlarını, yasal gerekleri ve revizyonları yayın kuruluşu abone sistemi seviyesinde takip etmekte olup, ilgili tüm kayıtları ve yazışmaları dosyalamaktadır. Bu mevzuatların gerektirdiği şartlar Dış Kaynaklı Doküman Listesinde belirtilen bölümler tarafından incelenerek AVC AMBALAJ nın mevzuatlara uygun çalışması sağlanmaktadır.

Amaç ve Hedefler

AVC AMBALAJ üst yönetimi her yıl çevre politikasının gereklerini karşılayan "Yıllık Çevre Amaç ve Hedefleri'ni" saptamakta ve gerçekleştirilmeleri için gerekli kaynakları sağlamaktadır. Yeni hedeflerle, sistem sürekli geliştirilmektedir Amaç ve hedefler tespit edilirken, gözden geçirilirken; Yasal düzenlemeler; v.b.Çevreye etkisi olan faaliyetler; Üretim kapasitesi Teknolojik ve finanssal olanaklar; - İlgili tarafların görüşleri gibi faktörler göz önünde bulundurulmaktadır.
İlgili Doküman : Yönetimin Sorumluluğu Prosedürü P.5.1

Çevre Yönetim Sistemleri

Çevre yönetiminin amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için çevre Çevre Yönetim Programı kullanılmaktadır. Çevre Yönetim Programı; yapılacak faaliyetleri, sorumlulukları, zamanlamayı ve gerekli kaynakları içermektedir. Çevre faaliyet planlarının uygulanması için Çevre Grubunun tespit ettiği finans ihtiyacı Genel Müdür tarafından karşılanmaktadır. Çevre faaliyet planlarının uygulanması, amaç ve hedefleri karşılamadaki etkinliği sürekli izlenerek gerekli önlemler alınmaktadır.Yeni ürün, proje ve yatırımların çevre faaliyet planları üzerindeki etkileri değerlendirilerek, gerekli durumlarda çevre faaliyet planlarının hazırlanması / revizyonu sağlanmaktadır.
İlgili Doküman : Yönetimin Sorumluluğu Prosedürü P.5.1

UYGULAMA

Altyapı ve Sorumluluklar

AVC AMBALAJ da ISO 14001 Standardı'nın yasa ve yönetmeliklerin istemiş olduğu asgari şartları yerine getirmek; uygulamanın sürekliliğini sağlamak; Çevre Yönetim Sistemi'nin performansını üst yönetime raporlamak ve bu raporlar doğrultusunda gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlamak amacıyla, diğer sorumluluklarından ayrı olarak, Sistem Yöneticisi; Kalite Sistem, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Yönetim Temsilcisi ( ÇYT ) olarak atanmıştır Bu kapsamdaki yetki ve sorumlulukları Görev Tanımları ve Organizasyon Şemasında belirtilmektedir


hakkımızda

go history
AVC, 2006 yılında 4000m2'lik alan
üzerine tek kullanımlık
kağıt ve ambalaj
ürünleri imalatı
hususunda sektöre
hizmet vermek için kurulmuştur.
Devamı »

çevre politikası

go social responsibility
Çevreye saygılı, insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde, geri dönüşümü olan ürünleri en hızlı şekilde teslim etmeyi görev edinmiştir.
Devamı »

sağlıklı üretim

go environment
AVC Basım Ambalaj, kalite ve çevre konusunda yönetim sistemlerini en etkin şekilde uygulamakta ve sürekli olarak iyileştirmektedir.
Devamı »

geri dönüşümlü ürünler

go staff
Karton ambalaj tamamen geri dönüşümlü bir üründür. Üretim esnasında yenilenebilir doğal kaynaklar kullanılmaktadır. Dünyada gıda ürünlerinin konulacağı kaplara ve bardaklara yönelik yönetmelikler gereği yüksek kalitede standartlara uygun hammaddelerden üretilmektedir.
Devamı »